BÀ GÌA KUTE SHOP

 Click vào sp muốn mua-> Mua hàng.
1/ Tiếp tục mua hàng ( bỏ qua nếu chỉ mua 1 sp)
Sau khi chọn mua hết, click" Giỏ hàng" góc trên bên trái để chuyển sang bước 2.
2/ Thanh toán
Điền thông tin người đặt hàng và ng nhận 
Xác nhận giỏ hàng
Chọn hình thức thanh toán: 
  Liên hệ trực tiếp: khuyến khích hình thức này
  Qua Ngân Lượng : có tính phí đảm bảo:D:P
3/ Đặt hàng và nhận lời cảm ơn